Haven Kakumäe – the Haven of Dreams
Tallinna kõige uuem jahisadam asub Kopli lahe läänekaldal Kakumäe poolsaarel. Soodsad looduslikud tingimused ning kõrgeklassiline teenindus loovad head eeldused sadama kujunemisel purjetamise ja huvimeresõidu tõmbekeskuseks.
Koos toetava taristuga moodustab Haven Kakumäe Baltimaade modernseima merenduskeskuse, mis pakub ka kõige nõudlikuma meresõitja ootustele vastavaid teenuseid. Turvaline jahisadam ning tipptasemel sadamakompleks osutab teenuseid nii kohalikele jahi- ja paadiomanikele kui ka külalisalustele, aga samuti kõigile mere- ja veespordisõpradele.
Inquiry
300 kaikohta
VIP kaikohad suurtele jahtidele
25 meetri laiune slipp
Jahtklubi
Tallinna Jahtklubi liikmed osalevad merekultuuri ja meretraditsioonide väärikal säilitamisel ning edasikandmisel. Klubiliikmetele ning külalistele pakutakse samas võimalust võtta osa mitmesugustest klubi tegevustest ja osaleda klubiüritustel. Jahtklubi missiooniks on propageerida purjetamist ja jagada teadmisi erinevate purjetamise, meresõidu ning kogu merendusega seotud temaatika kohta.
Regatid
Mereliste teadmiste ja kogemuste vahetamine
Huvipurjetamine ja eskaadrisõidud
Mugavad olme- ja hubased klubiruumid
Purjespordikool
Haven Kakumäe koostöös Tallinna Jahtklubiga aitab kaasa merehariduse laiemale levikule ja merelise tervisliku eluviisi edendamisele kõigi harrastajate seas, algajatest edasijõudnuteni. Purjespordikooli eesmärgiks on võimaldada noortele huvilistele turvalist ja innustavat esmatutvust merega ning pakkuda edasijõudnud purjetajatele vajalikke treenimistingimusi.
Kogenud juhendajad, treenerid
Nüüdisaegne varustus
Arendavad treeningud kõigile oskus- ja vanusegruppidele
Turvaline nii algõppeks kui ka regattide korraldamiseks
Tegevused
Haven Kakumäe on rohkem kui lihtsalt sadam – see on paljude võimalustega vaba aja keskus tervele perele, kus ühtlasi pakutakse laia valikut teenuseid veesõidukitele. Või vastupidi. Oleneb, kustpoolt vaadata.
Promenaad
Spordiväljakud
Rattarent
Aluste talvehoid
Haven Kakumäe aitab korraldada veesõidukite turvalise talvise säilitamise kas soojas siseruumis või väljas staapelplatsil. Pakume kõiki talvehoiuga seotud teenuseid: kompleksne hooldus, treileri- ja tõstukiteenused, põhjapuhastus, sise- ja välipesu ning muud. Kakumäe sadama vajaduste järgi projekteeritud ja rajatud infrastruktuur võimaldab leida hooajaväliseks hoiuks iga laeva jaoks sobivaimad tingimused.
Soojustatud elling pinnaga 4300 m2
Talvehoid 250 alusele
Mootorpaatide ladustamine riiulisüsteemis
Iseliikuv kraana kuni 130 t laevade tõstmiseks ja transportimiseks
Paaditõstuk kuni 10 meetriste aluste tõstmiseks